Thursday, 13 June 2024

ข้อดี-ข้อเสียของเครื่องฟอกอากาศ

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีมลพิษและสารพิษในอากาศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องฟอกอากาศ ควรทราบข้อดีและข้อเสียของเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง เรามาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของเครื่องฟอกอากาศ พร้อมทั้งรับคำแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมกันเลย

ข้อดีของเครื่องฟอกอากาศ

 • ปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้อง: เครื่องฟอกอากาศช่วยกำจัดฝุ่นละออง, แบคทีเรีย, ไวรัส, กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารก่อภูมิแพ้ ทำให้อากาศในห้องสะอาดและดีขึ้น
 • ลดความเสี่ยงของโรคภูมิแพ้: อากาศที่สะอาดจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ เช่น คันตา, คันคอ, คันจมูก, หายใจไม่สะดวก
 • ช่วยส่งเสริมสุขภาพ: การหายใจอากาศที่สะอาดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปอด และลดความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD), และโรคหัวใจ
 • ช่วยให้การนอนหลับได้สนิทขึ้น: อากาศที่สะอาดช่วยให้การหายใจระหว่างที่เรานอนได้ดีขึ้น ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นภายในห้องนอน และลดการรบกวนจากการนอนกรนจากการที่นอนหลับสนิทขึ้น
 • ช่วยให้การทำงานดีขึ้น: ความสะอาดของอากาศมีผลต่อการทำงานและสมาธิในการทำงานของคุณ อากาศที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อเสียของเครื่องฟอกอากาศ

 • ค่าใช้จ่ายในการซื้อและดูแลรักษา: เครื่องฟอกอากาศมักมีราคาสูงตามฟังก์ชั่นและขนาดของห้องที่ต้องสัมพันธ์กับขนาดของเครื่อง และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เช่น การเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ หรือทำความสะอาดเป็นประจำ
 • ค่าไฟเพิ่มขึ้น: เครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน ซึ่งอาจทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ต้องเลือกเครื่องที่มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าที่คุณต้องจ่ายมัน
 • เสียงของเครื่องฟอกอากาศ: บางครั้งเครื่องฟอกอากาศอาจส่งเสียงดังที่รบกวนการพักผ่อน ควรเลือกเครื่องที่มีเสียงเงียบและไม่รบกวนการพักผ่อนหรือการทำงาน
 • ขนาดและน้ำหนักของเครื่อง: เครื่องฟอกอากาศบางรุ่นอาจมีขนาดใหญ่และหนัก ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการติดตั้งและย้ายตำแหน่ง เมื่อเลือกเครื่องฟอกอากาศควรคำนึงถึงขนาดและน้ำหนักให้เข้ากับห้องที่คุณต้องใช้งานด้วย
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: การทิ้งแผ่นกรองอากาศที่ใช้แล้วอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรเลือกแผ่นกรองที่มีวิธีการทิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสามารถนำไปใช้ใหม่ได้

ควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ งบประมาณ และความสะดวกสบายในการใช้งาน ต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบ คุณจะสามารถเลือกเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมกับคุณและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ด้วยคำแนะนำต่อไปนี้

 • วางเครื่องฟอกอากาศ ในพื้นที่ที่มีการใช้งานมากที่สุด: เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรวางเครื่องฟอกอากาศในห้องที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ เช่น ห้องนอน หรือห้องนั่งเล่น
 • ดูแลรักษาเครื่องฟอกอากาศอย่างสม่ำเสมอ: ตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต และเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
 • ปรับความเร็วของพัดลมเพื่อลดเสียงรบกวน: เพิ่มความเร็วของพัดลมเมื่อต้องการฟอกอากาศอย่างรวดเร็ว หรือลดลงเมื่อต้องการเสียงที่เงียบสงบ
 • ใช้เครื่องฟอกอากาศร่วมกับการระบายอากาศ: ใช้พัดลมระบายอากาศหรือแอร์ช่วย เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของอากาศภายในห้อง
 • ใช้งานฟีเจอร์บางอย่างเพื่อประหยัดพลังงาน: หากเครื่องฟอกอากาศของคุณมีโหมดการทำงานพิเศษ เช่น โหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดตั้งเวลา ให้ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ดี การมีเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณ ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ และเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การตัดสินใจในการเลือกเครื่องฟอกอากาศควรพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสีย ตามความต้องการ งบประมาณ และสภาพแวดล้อมภายในบ้านของคุณเอง